Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Η κα Αγγελική Πιτσόλη με ιδιαίτερο σεβασμό προς τον Άνθρωπο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει έργα στους τομείς πολιτισμού, επικοινωνίας και ιδιωτικής ασφάλισης. Mε γνώμονα την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων προσφέρει τις κατάλληλες επαγγελματικές λύσεις για κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπηρεσίες Πολιτισμού: αναλαμβάνει για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, και φυσικά πρόσωπα, τη διοίκηση και διαχείριση έργων με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων πολιτισμού. Μελετώντας σε βάθος τις στρατηγικές επιδιώξεις του κάθε πελάτη, προτείνει την κατάλληλη πολιτιστική πολιτική και μετέχει ενεργά στην υλοποίησή της.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ενδεικτικά :

 • Ανάληψη, σχεδιασμός, υλοποίηση έργων πολιτισμού

 • Εκπόνηση επιστημονικών μελετών επι θεμάτων πολιτισμού

 • Συγγραφή επιστημονικών κειμένων, αρθρογραφία

 • Επικοινωνία με στρατηγικούς εταίρους, φορείς, πελάτες, χορηγούς

 • Επικοινωνία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις

 • Επίλυση προβλημάτων, κρίσεων

 • Έλεγχος υλοποίησης και αποτελεσμάτων

 • Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, λαογραφίας, ιστορίας, λογοτεχνίας

Υπηρεσίες Επικοινωνίας: αναλαμβάνει για φυσικά πρόσωπα και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τη διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξη της επωνυμίας και του έργου τους. Μελετώντας σε βάθος τις στρατηγικές επιδιώξεις του κάθε πελάτη, προτείνει την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική και μετέχει ενεργά στην υλοποίησή της.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ενδεικτικά :

 • Υπηρεσίες γραφείου τύπου

 • Συγγραφή επιστημονικών κειμένων, αρθρογραφία

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

 • Παρακολούθηση επικαιρότητας-δημοσκοπήσεων

 • Επικοινωνία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις

 • Digital Communication, Social Media

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: αναλαμβάνει για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σεμινάρια, διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και εν γένει διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων:

 • Ιδιωτική Ασφάλιση

 • Πολιτισμός, Ιστορία, Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • Επικοινωνία, Διαφήμιση, Δημοσιογραφία, Ψηφιακά Μέσα

 • Θέματα Ισότητας των Φύλων και Βίας κατά των Γυναικών

Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλισης: αξιολογεί τις ασφαλιστικές ανάγκες φυσικών και νομικών προσώπων και προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για κάθε πελάτη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά:

 • Μουσεία, Χώροι Πολιτισμού, Έργα Τέχνης, Συλλέκτες

 • Υγεία, Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Ομαδικές Ασφαλίσεις

 • Σύνταξη, Επένδυση

 • Γυναίκα, Παιδί, Δανειολήπτες

 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση, Φοιτητές, Αγρότες

 • Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο

 • Κατοικία, Επιχείρηση

 • Άλογα, Ειδικοί και Μεγάλοι Κίνδυνοι

Συνεργάζεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες: Generali, Interamerican, Eurolife FFH, Εθνική, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ατλαντική Ένωση, Ευρώπη, Interasco, ARAG Intersalonika, Μινέττα, Υδρόγειος, LLOYDS.

Επικοινωνήστε προσωπικά με την κα Αγγελική Πιτσόλη και λάβετε τη δική σας εξατομικευμένη συμβουλή.