Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων