Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών ομίλου