Έρευνα: Επικοινωνία Διαφήμιση και Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας για το ΠΜΣ Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα του ΕΚΠΑ

Οι απαντήσεις της έρευνας αφορούν τη διπλωματική μου εργασία με θέμα «Επικοινωνία, Διαφήμιση και η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα», στα πλαίσια της φοίτησης μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα παρακαλώ απαντήστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και πατήστε Υποβολή.